Imenik

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Slovar)

Imenik ali slovar je podatkovna struktura, ki predstavlja končno preslikavo

x_1 \mapsto y_1, x_2 \mapsto y_2, \ldots, x_n \mapsto y_n

Elementi x1,...,xn so ključi ali gesla, y_1, \ldots, y_n pa so pripadajoče vrednosti. Vsak ključ se lahko pojavi največ enkrat.

Osnove operacije za delo z imenikom so:

  • prazen imenik: naredi prazen imenik
  • iskanje: za dani ključ xi poišči pripadajočo vrednost yi
  • vstavljanje: dodaj nov ključ x in pripadajočo vrednost y
  • popravljanje: popravi vrednost, ki pripada danemu ključu, na novo vrednost
  • brisanje: zbriši dani ključ xi in njemu pripadajočo vrednost

Vstavljanje in popravljanje sta pogosto združena v eno operacijo: če vstavimo že obstoječi ključ, se stara vrednost popravi.

Implementacija

Imenik lahko implementiramo na več načinov:

Glej tudi

Osebna orodja