Slapar, Marko; Matematični kolokvij december 2011

Iz MaFiRaWiki

Realne mnogoterosti v kompleksnih mnogoterostih

Marko Slapar

Univerza v Ljubljani

22. december 2011


V predavanju bom obravnaval strukturo CR singularnih točk realnih mnogoterosti vloženih v kompleksnih mnogoterostih. Poudarek bo na realnih ploskvah vloženih v kompleksnih ploskvah, kjer je teorija precej razdelana in kjer se lepo vidi povezava med CR geometrijo in topologijo.


Glej tudi

Matematični kolokviji

Osebna orodja