Skupina (Windows)

Iz MaFiRaWiki

Skupina je organizacijska enota. V skupino lahko postavimo enega ali več uporabnikov in jim pripišemo skupno lastnost. Dostop do datotek in map največkrat nadzorujemo na nivoju skupin, saj je pogosto veliko uporabnikov in se neprestano menjujejo, medtem ko pa skupine ostajajo.

Skupine (grupe) so množice, v katere so vključeni določeni uporabniki in imajo preko njih dodeljene določene pravice. Z dodeljevanjem ali prepovedjo pravic omogočamo oz. onemogočamo dostop do posameznih datotek in map.

Kadar imamo uporabnike npr. istega letnika jih damo v eno skupino. Vsem moramo omogočiti dostop do določene mape v skupni rabi. To pa lahko storimo kar s pomočjo določanja pravic dostopa skupini. Poleg pravic dostopa lahko skupinam določamo še pravice o tem, kaj sme določen skupina narediti. Tudi te pravice lahko dodeljujemo ali odvzemamo raznim uporabnikom in skupinam.

Vsak uporabnik je lahko v eni ali več skupinah. Skupine omogočajo lažjo administacijo, saj lahko pravice do dostopa določamo celi skupini hkrati.


Za zaščito datotek se uporabljajo naslednje skupine uporabnikov:

Ime skupine Pomen
Everyone Vsi uporabniki
Interactive Uporabnik, ki je prijavljen na postajo
Network Uporabnik, ki datoteko dosega preko omrežja
Creator/Owner Uporabnik, ki je datoteko naredil oziroma je prevzel lastništvo nad njo
System Operacijski sistem


Poleg tega se uporabljajo vse uporabniške skupine, ki jih določimo za delovno postajo ali domeno, kot so Administrator, Power Users, Users, Guests.


Kreiranje skupin

Skupine oblikujemo v konzoli, in sicer izberemo Computer Managment | System Tools | Local Users and Groups. Izberemo podmapo Groups. Na desni strani se nam odpre seznam vseh skupin.


Slika:kreiranje skupin in uporabnikov.jpg


Če želimo dodati novo, izberemo Action | New Group. Napišemo poljubno ime skupine in opis skupine. S klikom na Add uvrstimo v skupino člane ali druge skupine.


Slika:vnos skupin.jpg

Osebna orodja