Skupina (Active Directory)

Iz MaFiRaWiki

Skupina je organizacijska enota, v katero lahko vključimo enega ali več uporabnikov, z namenom, da jim pripišemo skupno lastnost, ponavadi so to pravice. Dostop do datotek in map ponavadi dodeljujemo na nivoju skupine, saj je uporabnikov lahko več, poleg tega pa se uporabniki tudi hitro manjavajo.


Ustvarjanje nove skupine

Novo skupino ustvarimo podobno kot novega uporabnika:

  • kliknemo start, odpre se nam spustni meni,
  • odpremo okno Active Directory Users and Computers,
  • z desno tipko kliknemo na Users in izberemo New group , ali izberemo Action in v spustnem meniju New in nato Group.

slika:ug01.jpg

  • odpre se pogovorno okno New Object - Group, kjer moramo dvakrat vpisati ime skupine, ponavadi je to obakrat isto ime. Tu določimo tudi, ali je skupina lokalno domenska ali je globalna. Lahko pa izberemo tudi tip skupine.

slika:ug03.jpg

Osebna orodja