Sklicevanje na vire v Wordu (Seminarska naloga 2011)

Iz MaFiRaWiki

Sklicevanje na vire v Wordu

 1. Naloga: Na kratkem zgledu prikažite, kako se sklicujemo v Wordu na bibliografske vire.
 2. Viri:
  1. http://office.microsoft.com/sl-si/word-help/vstavljanje-ali-brisanje-sprotne-ali-koncne-opombe-HP001226522.aspx
  2. http://office.microsoft.com/sl-si/word-help/ustvarjanje-bibliografije-HA010067492.aspx?CTT=1
 1. Predavatelj, avtor: Katarina Turk
 2. Seminar: 18.4.2011
 3. Predstavitev:Sklicevanje na vire v wordu
 4. Seminarska naloga: Sklicevanje na vire v wordu
 1. Kvizna vprašanja:
  1. Kdaj naj bi uporabljali dodatek sklici?
   1. Pri pisanju člankov.
   2. (*) Pri pisanju knjig, seminarskih, diplomskih, magistrskih nalogah...
   3. Pri pisanju prošenj.
  2. S pomočjo katere kartice lahko urejamo vire?
   1. Osnovno.
   2. Vstavljanje.
   3. (*)Sklici.
   4. Pregled.
  3. Na kakšne načine se sklicujemo na vire?
   1. (*) Opombe in bibliografija.
   2. Kazala in bibliografija.
   3. Citati in bibliografija.
   4. Napisi in Bibliografija.
  4. Kako je sestavljena opomba?
   1. Referenčna oznaka in ločnica.
   2. (*)Referenčna oznaka, ločnica in besedilo opombe.
   3. Referenčna oznaka in opomba.
   4. Opomba.
  5. Kako zbrišemo opombe?
   1. Ctrl+Delete
   2. (*)Delete
   3. Esc
Osebna orodja