Sklicevanje na vire v Wordu (Seminarska naloga 2010)

Iz MaFiRaWiki

Sklicevanje na vire v Wordu

 1. Naloga: Na kratkem zgledu prikažite, kako se sklicujemo v Wordu na bibliografske vire.
 2. Viri:
  1. http://office.microsoft.com/sl-si/word/HP012265221060.aspx
  2. http://office.microsoft.com/sl-si/word/HA100674921060.aspx?pid=CH100626361060
  3. http://www.docstoc.com/docs/21659621/Oblikovanje-besedila-Word/
 3. Predavatelj, avtor: Tanja Kokalj
 4. Seminar: 10.5.2010
 5. Predstavitev: http://drop.io/sklicevanje_na_vire_predstavitev
 6. Seminarska naloga: http://drop.io/sklicevanje_na_vire_seminarskaNaloga
 7. Kvizna vprašanja:
  1. Ukazi za sklicevanje na vire sodijo med:
   1. napredne dodatke
   2. preproste dodatke
  2. Kdaj naj bi uporabljali ta dodatek?
   1. pri pisanju člankov
   2. pri pisanju knjig, seminarskih, diplomskih, magistrskih nalogah…
   3. pri pisanju prošenj
  3. S pomočjo katere kartice lahko urejamo vire?
   1. Osnovno
   2. Vstavljanje
   3. Sklici
   4. Pregled
  4. Na kakšen način se lahko sklicujemo na vire?
   1. opombe in bibliografija
   2. kazala in bibliografija
   3. citati in bibliografija
   4. napisi in bibliografija
  5. Katera vrsta opomb zabeleži komentar na koncu strani, kjer smo postavili opombo?
   1. končna
   2. sprotna
  6. Ali se nam oštevilčenje opomb avtomacko ponastavi, če kašno vrinemo ali zbrišemo?
   1. DA
   2. NE
  7. Kako je sestavljena opomba?
   1. refernčna oznaka in ločnica
   2. referenčna oznaka, ločnica in besedilo opombe
   3. referenčna oznaka in opomba
   4. opomba
  8. Kako prepoznamo referenčno oznako?
   1. odpisana številka ali črkovna oznaka (i ali ii)
   2. nadpisana številka ali črkovna oznaka
  9. Kako zbrišemo opombe?
   1. Ctrl + Delete
   2. Delete
   3. Esc
  10. Nov vir vnesemo v bazo s klikom na gumb
   1. Bibliografija
   2. Upravljanje virov
  11. Kako najenostavnejše vstavimo vire v naš dokument?
   1. vpišemo jih ročno vsakič ko jih želimo navesti
   2. vse želene vire vnesemo v bazo in jih kličemo iz nje
   3. vire le skopiramo z neke internetne strani
  12. Kako pridemo do izpisa virov, če jih imamo že navedene v bazi?
   1. na kartici Sklici izberemo možnost Upravljaj vire
   2. na kartici Sklici izberemo možnost Vstavi citat
   3. na kartici Sklici izberemo možnost Bibliografija – bibliografija
   4. na kartici Sklici izberemo možnost Vstavi končno opombo
Osebna orodja