Skeletna kategorija

Iz MaFiRaWiki

Skeletna kategorija je kategorija, v kateri sta izomorfna objekta vedno enaka. Vsaka kategorija C je ekvivalentna neki skeletni kategoriji (ta sklep v splošnem zahteva uporabo aksioma izbire), ki ji pravimo skeletna kategorija kategorije C.

Zgledi

  • Kategorija kardinalnih števil je skeletna kategorija kategorije množic.
  • Kategorija evklidskih vektorskih prostorov 1, \mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \ldots in linearnih preslikav med njimi je skeletna kategorija končnorazsežnih realnih vektorskih prostorov.
Osebna orodja