Sintaksa

Iz MaFiRaWiki

Besedo sintaksa srečamo v računalniški znanosti, predvsem na področju programiranja in logike, kjer pravilni vrstni red in izbrane kombinacije besede, simbolov, oz. sintaktičnih elementov in njihovi parametri določajo dobro oblikovane izraze oz. sintaktično pravilne izraze. Sintakso formalnega jezika običajno določa gramatika.

V večini programskih jezikih je sintaksa zelo toga, obstajajo pa tudi programski jeziki, kjer vrstni red ključnih besed ni pomemben.

Če sintaksa zapisanega programa ni pravilna nam prevajalnik javi napako.

Za razliko od sintakse, ki določa le obliko izrazov oz. programov, semantika določa tudi njihov pomen.

Glej tudi:

Osebna orodja