Simetrijski tipi uniformnih poliedrov(Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

SIMETRIJSKI TIPI UNIFORMNIH POLIEDROV

Jurij Kovič

Torek, 20. 4. 2010 od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Obravnavali bomo problem določitve simetrijskih tipov uniformnih poliedrov. Predstavljene bodo metode reševanja tega problema (algebraične in geometrijske) in rezultati. Videli bomo, da obstaja določena povezava med konfiguracijo lic v vsakem oglišču in med simetrijskim tipom poliedra.


SYMMETRY-TYPE GRAPHS OF UNIFORM POLYHEDRA

We will study the problem of finding symmetry-type graphs of uniform polyhedra. We will present the methods of solving this problem (algebraic ones and geometric ones) and the results. We will see that there is a certain connection between the vertex configuration of faces around each vertex and the symmetry-type graph of the polyhedron.

Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja