Simetrični digraf

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Naj bo D = (V,A,i,t) digraf in r:A → A involucija brez negibnih točk. Strukturo D = (V,A,i,t,r) imenujemo simetrični digraf, če:

  • za vsak e iz A velja i(e) = t(r(e)).

Enostavni digraf dopušča največ eno simetrično strukturo. Enostaven digraf D = (V,R) je simetričen, če in samo če je relacija R simetrična.

Simetrični digrafi in grafi

Simetrični digrafi in grafi določajo isti pojem. Simetrični digraf D = (V,A,i,t,r) očitno določa graf G(D) = (V,A,i,r). Podobno pa vsak graf G = (V,S,i,r) določa simatrični digraf D(G) = (V,S,i,t,r), pri čemer je t: e \mapsto i(r(e)).

Glej tudi

Osebna orodja