Simbolično ime

Iz MaFiRaWiki

  • Simbolično ime - simbolična imena - identifiers

Simboli - gradniki programskega jezika ;

  • rezervirane besede - keywords
  • imena - simbolična imena - identifiers
  • konstante -


V programskem jeziku spremenljivim podatkom priredimo simbolično ime. Spremenljivke v programskem jeziku poimenujemo, pripišemo jim simbolična imena. V objektno orientiranem programskem jeziku Java s simboličnimi imeni poimenujemo spremenljivke, kar vključuje tudi razrede, pakete, vmesnike in metode.

Zapis simboličnega imena mora ustrezat sintaktičnim pravilom danega programskega jezika.

V objektno orientiranem programskem jeziku Java moramo zapis simboličnega imena pričeti z ;

  • znakom abecede
  • znakom za dolar ($)
  • podčrtajem (_)

Znak za dolar ($) in znak podčrtaj (_)sta uporabljena pri poimenovanju v javanskih sistemskih knjižnicah. Njuna uporaba pri zapisu simboličnih imen se ne priporoča. Priporočljivo je znak podčrtaj (_) uporabljati znotraj simboličnega imena, v primeru daljših, sestavljenih simboličnih imen. V primeru daljših, sestavljenih simboličnih imen uporaba znaka podčrtaj (_) izboljša čitljivost (na primer ; spremenljivka_dolgega_imena).

Pri zapisu simboličnih imen je potrebno paziti še na omejitev ;

  • simbolično ime ne sme biti enako rezervirani besedi.
Osebna orodja