Sila curka

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Sila curka je sila, s katero pravokotno vpadajoč curek kapljevine s prečnim presekom S, hitrostjo v in stalnim masnim pretokom φm deluje na mirujočo površino. (Če curek ne vpada na površino pod pravim kotom, se namesto hitrosti v upošteva njeno komponento, pravokotno na površino.)

Če se pri tem kapljevina ne odbija od stene, temveč odteka ob površini navzdol, je sila curka enaka:

F = \rho\,S\,v^2,

kjer je F sila in ρ gostota kapljevine. Če se kapljevina pri tem odbija od površine, je sila curka večja. Največja možna sila bi bila dosežena v primeru, ko bi se kapljevina odbijala nazaj z enako hitrostjo, takrat bi bila sila enaka:

F = 2\,\rho\,S\,v^2.

Tretji Newtonov zakon pravi, da telo, na katere površino deluje curek s silo, deluje na vpadlo kapljevino z nasprotno enako silo. Ta sila povzroči spremembo gibalne količine vpadle kapljevine.

Če se kapljevina ne odbije:

F = \frac{\Delta G}{\Delta t} = \frac{\Delta m}{\Delta t}v = \phi_m\,v = \rho\,S\,v^2,

kjer je

\Delta m = \rho\,\Delta V = \rho\,S\,v\,\Delta t.

ΔG je sprememba gibalne količine, ΔV pa volumen kapljevine, ki priteče v času Δt. V primeru, ko bi se kapljevina odbila nazaj z enako hitrostjo, bi bila sprememba gibalne količine dvakrat večja:

\Delta G = 2\,\Delta m\,v.
Osebna orodja