Seznam tem za seminarje pri predmetu Komuniciranje v matematiki (2010)

Iz MaFiRaWiki

Pri predmetu Komuniciranje v matematiki vsak študent izbere eno od tem za seminar. Izdela seminarsko nalogo in pripravi kratko, 15 minutno seminarsko predavanje v razredu.To je stran prejšnjega letnika


Vsebina

1.3.2010 Moebiusova funkcija

Moebiusova funkcija

 1. Naloga: Predstavite Moebiusovo številsko funkcijo.
 2. Viri:
  1. http://sl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6biusova_funkcija

8.3.2010 ( Program Wink)

Wink - program za izdelavo prezentacij z zajemom zaslona

 1. Naloga: Kratek prikaz izdelave preproste prezentacije z zajemom zaslona v programu Wink in informacija, kako pridobiti ta program.
 2. Viri:
  1. Spletna stran programa Wink [[1]]
  2. Primož Lukšič, video predavanje: Predstavitev programa Wink [[2]]
  3. Wink Tutorial (priložen programu Wink, prezentacija v programu Wink, ki prikazuje uporabo tega programa)

15.3.2010 Igra NIM

Igra NIM

 1. Naloga: Predstavite igro Nim in njene izpeljanke.
 2. Viri:

29.3.2010 (Powerpoint)

Powerpoint - orodje za pripravo prezentacij

 1. Naloga: Na kratkem zgledu prikažite kako pripravimo prezentacijo z orodjem Powerpoint.
 2. Viri:
  1. Nancy C. Muir. 2008. Microsoft Powerpoint 2007 hitro in jasno. Založba Pasadena, d.o.o..
  2. Pomoč in nasveti za Microsoft PowerPoint 2007. [3], 20.3.2010.
  3. Pomoč in nasveti za Microsoft PowerPoint 2007 n zmaga.com. [4], 20.3.2010.
  4. Šuler Rok. 2008. Spoznajmo PowerPoint 2007. Flamingo založba.
  5. Predstavitve – Microsoft PowerPoint 2003. [5], 20.3.2010.

29.3.2010 (OpenOffice Impress)

OpenOffice Impress- orodje za pripravo prezentacij

 1. Naloga: Na kratkem zgledu prikažite kako pripravimo prezentacijo z orodjem OpenOffice Impress. Zanimiva bi bila primerjava s programom Powerpoint.
 2. Viri:
  1. http://sl.openoffice.org/izdelek/index.html
  2. http://sl.openoffice.org/izdelek/impress.html
  3. http://www.institut-oko.si/sl/prenosi/category/1-p-..html (impress_coks)

29.3.2010 (Matematični humor)

Matematični humor

 1. Naloga: Preglejte in prikažite dostopne vire, ki obravnavajo povezavo med matematiko in humorjem.
 2. Viri:
  1. http://ma-humor.blogspot.com/
  2. http://www.ams.org/notices/200501/fea-dundes.pdf
  3. http://mathematicsontribe.tribe.net/thread/63173bc5-9cc6-4657-be8b-b2f57b63e7ce

29.3.2010 (Matematični izrazi v Wikiju)

Matematični izrazi v MaFiRa Wikiju

 1. Naloga: ugotovite in preverite, kako je mogoče v MaFia Wikiju zapisovati matematične izraze. Z zgledi prikažite nekatere znane matematične formule.
x2, x2, φ, ψ, μ \in
 1. Viri:
  1. Urejanje strokovnih besedil - matematični izrazi: [[6]]
  2. Šola učenja Latexa - [[7]]
  3. Drug način vstavljanja - Pomoč pri urejanju - [[8]]

12.4.2010 (Posplošitev Pitagorovega izreka)

Posplošitev Pitagorovega izreka

 1. Naloga: Obnovite ter morda razširite članek iz revije Presek.
 2. Viri:
  1. http://www.presek.si/
  2. Posplošitev Pitagorovega izreka, Presek, 7 (1979/1980)

12.4.2010 (Vključevanje slik v MaFiRa Wiki)

Vključevanje slik v MaFiRa Wiki

 1. Naloga: ugotovite in preverite, kako je mogoče v MaFia Wikiju nalagati in prikazovati slike. Za pripravljanje slik lahko uporabite poljubno orodje.
 2. Viri:
  1. http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Images_and_other_uploaded_files
  2. http://www.mediawiki.org/wiki/Images

12.4.2010 (Kazala, poglavja, podpoglavja v MaFiRa Wikiju)

Kazala, poglavja, podpoglavja v MaFiRa Wikiju

 1. Naloga: ugotovite in preverite, kako se v MaFia Wikiju uporablja poglavja, podpoglavja, itd. Z zgledi prikažite nekaj smiselno strukturiranih strani.
 2. Viri:
  1. http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Section_editing#Compact_TOC

12.4.2010 (The Monty Hall problem )

The Monty Hall problem

 1. Naloga: The Monty Hall problem
 2. Viri:
  1. http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki

19.4.2010 (Funkciji sin(x) in cos(x))

Funkciji sin(x) in cos(x)

 1. Naloga: Obravnavajte funkciji sin(x) in cos(x). Za definicijo navedite nekatere lastnosti in zveze,

narišite nekaj slik.

 1. Viri:
  1. http://sl.wikipedia.org/wiki/Kosinusni_izrek
  2. http://sl.wikipedia.org/wiki/Sinusni_izrek
  3. http://freeweb.siol.net/ostroz14/kotne_funkcije/sinus.html
  4. http://freeweb.siol.net/ostroz14/kotne_funkcije/kosinus.html
  5. http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/trigo_f.html
  6. http://www.e-um.si/lessons/336/
  7. http://www.e-um.si/lessons/264/

19.4.2010 (Snemanje makrov v Excelu 2007)

Snemanje makrov v Excelu 2007

 1. Naloga: Razložite pojem makra v Excel_u in na nekaj zgledih prikažite snemanje in uporabo makrov.
 2. Viri:
  1. WALKENBACH, John, 2007. Microsoft® Office Excel® 2007 Bible
  2. http://office.microsoft.com/sl-si/excel/HP100141111060.aspx
  3. http://office.microsoft.com/en-us/excel/CH101001571033.aspx
  4. http://spreadsheets.about.com/od/advancedexcel/ss/080703macro2007.htm
  5. http://www.mrexcel.com/articles.shtml

19.4.2010 (Računanje decimalk števila pi)

Računanje decimalk števila π

 1. Naloga: Definirajte število π in prikažite zgodovino računanja njegovih decimalk.
 2. Viri:
  1. http://www.presek.si/4/4-3-Petek.pdf
  2. http://www.presek.si/4/4-4-Petek.pdf
  3. http://www.presek.si/12/731-Kramar.pdf
  4. Wikipedia (http://sl.wikipedia.org/wiki/Pi)
  5. O Juriju Vegi in številu π
  6. http://wapedia.mobi/sl/Pi.

19.4.2010 (Moodle - spletna učilnica)

Moodle - spletna učilnica

 1. Naloga: Prikažite osnovne elemente moodla in njihovo uporabo pri spletni učilnici
 2. Viri: Naša spletna učilnica
  1. http://www.moodle.org
  2. http://www.moodle.si
  3. http://docs.moodle.org/en/About_Moodle
  4. http://www.coks.si/index.php5/Moodle_LMS

3.5.2010 (Tabele v MaFiRa Wikiju)

Tabele v MaFiRa Wikiju

 1. Naloga: ugotovite in preverite, kako je mogoče v MaFia Wikiju zapisovati tabele. Z zgledi prikažite nekaj tabel: urnik, koledar, seznam skladb na CDju.
 2. Viri:
  1. http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki
  2. http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki/MaFiRaWiki:Pomo%C4%8D
  3. http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide:_Using_tables
  4. http://sl.wikipedia.org/wiki/Tabele
  5. http://bs.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tabele
  6. http://en.wikipedia.org/wiki/Table_markup

3.5.2010 (Potenčna funkcija)

Potenčna funkcija

 1. Naloga: Obravnavajte potenčno funkcijo xa in njene premike, raztege, itd. Narišite nekaj slik.
 2. Viri:
  1. Veliki srednješolski priročnik, mag. Roman Brilej, ATAJA d.o.o., Ljubljana, Mladinska knjiga , 2001
  2. http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/kor_f.html
  3. http://www.e-um.si/lessons/253/

3.5.2010 (Črna luknja)

Črna luknja

 1. Naloga: Razložite črno luknjo.
 2. Viri:
  1. Bill Bryson – kratka zgodovina skoraj vsega
  2. Stephen Hawking – Črne luknje in otroška veselja (ter drugi eseji)
  3. Kvarkadabra – Zakaj je nebo modro
  4. Gerhard Staguhn – Skrivnosti vesolja
  5. http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crna_luknja

3.5.2010 (Optimizacija razreza kvadra na toruse s praktično uporabo)

Optimizacija razreza kvadra na toruse s praktično uporabo

 1. Naloga: Optimizacija razreza kvadra na toruse s praktično uporabo
 2. Vir:
  1. ing. Robert Štampfelj

3.5.2010 (Logaritemska in eksponentna funkcija)

Logaritemska in eksponentna funkcija

 1. Naloga: Obravnavajte logaritemsko in eksponentno funkcijo in njene premike, raztege, itd. Narišite nekaj slik.
 2. Viri:
  1. Brojan Miha, Globevnik Josip, Analiza 1, 2009, [9], 8.5.2010.
  2. Dobovišek Mirko, Matematika 2.
  3. Eksponentna funkcija, [10], 8.5.2010.
  4. G. Pavlič, J. Šparovec, D. Kavka: Planum, Matematika za 2. letnik gimnazij, Modrijan založba, 2003.
  5. Logaritemska funkcija, [11], 8.5.2010.

3.5.2010 (Najmanjše število s predpisanim številom deljiteljev)

Najmanjše število s predpisanim številom deljiteljev

 1. Naloga: Izberite članek, ki je izšel v reviji Presek in ga obnovite ter morda razširite.
 2. Viri:
  1. http://www.presek.si/
  2. Presek 1(2000-2001), članek: O najmanjšem številu s predpisanim številom deljiteljev (J.Grasselli)

3.5.2010 (Integral in Riemannove vsote)

Integral in Riemannove vsote

 1. Naloga: Obravnavajte vlogo Riemanovih vsot pri Riemannovem integralu ter

narišite nekaj slik.

 1. Viri:

3.5.2010 (Sklicevanje na vire v Wordu)

Sklicevanje na vire v Wordu

 1. Naloga: Na kratkem zgledu prikažite, kako se sklicujemo v Wordu na bibliografske vire.
 2. Viri:
  1. http://office.microsoft.com/sl-si/word/HP012265221060.aspx
  2. http://office.microsoft.com/sl-si/word/HA100674921060.aspx?pid=CH100626361060
  3. http://www.docstoc.com/docs/21659621/Oblikovanje-besedila-Word/

17.5.2010 (Funkcija Gamma)

Funkcija Γ

 1. Naloga: Obravnavajte funkcijo Γ. Za definicijo navedite nekatere lastnosti in zveze,

narišite nekaj slik.

 1. Viri:
  1. http://sl.wikipedia.org/wiki/Funkcija_gama
  2. Mirko Dobovišek, Skripta za Matematiko 2 (VSŠ)

17.5.2010 (Funkcija beta)

Funkcija β

 1. Naloga: Obravnavajte funkcijo β. Za definicijo navedite nekatere lastnosti in zveze.
 2. Viri: Skripta Matematika 2 - Mirko Dobovišek , http://ucilnica.fmf.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=3172

17.5.2010 (Delo Jurija Vege)

Delo Jurija Vege

 1. Naloga: Prikažite delo Jurija Vege.
 2. Viri: Jurij Vega in njegov čas.

17.5.2010 (Funkcija ali družina funkcij )

Funkcija ali družina funkcij

 1. Naloga: Izberite si kakšno zanimivo funkcijo ali družino funkcij. Za definicijo navedite nekatere lastnosti in zveze z drugimi funkcijami, narišite nekaj slik.
 2. Viri:
 3. Predavatelj, avtor: Darja Celcer
 4. Seminar:17.5.2010
 5. Predstavitev:
 6. Seminarska naloga:
 7. Kvizna vprašanja:

24.5.2010 (Odvod)

Odvod

 1. Naloga: Odvod funkcije. Za definicijo navedite nekatere lastnosti in zveze, narišite nekaj slik.
 2. Viri:
  1. http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/odvod.html
  2. http://sl.wikipedia.org/wiki/Odvod
  3. Bronštejn, Šemendjajev, Musiol, Muhlig: Matematični priročnik – popravljena izdaja, str. 272
  4. predavana iz Matematike 1, prof.: Barbara Drinovec Drnovšek

24.5.2010 (Odstavki in seznami v MaFiRa Wikiju)

Odstavki in seznami v MaFiRa Wikiju

 1. Naloga: ugotovite in preverite, kako se v MaFia Wikiju uporabljajo odstavki in sezname. Z zgledi prikažite nekaj smiselno strukturiranih strani.
 2. Viri:
  1. http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki

24.5.2010 (Kategorija- orodje za strukturiranje znanja na MaFiRa Wikiju)

Kategorija- orodje za strukturiranje znanja na MaFiRa Wikiju

 1. Naloga: Na zgledu prikažite, kako je mogoče s kategorijami v MaFiRa Wikiju strukturirati znanje (drevesno, aciklično, ciklično)
 2. Viri:
  1. http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki

24.5.2010 (Riemannov Integral)

Riemannov Integral

 1. Naloga: Integral funkcije. Definirajte določeni in nedoločeni integral. Za definicijama navedite nekatere lastnosti in zveze, narišite nekaj slik.
 2. Viri:

31.5.2010(Priprava slik)

Priprava slik

 1. Naloga: Za pripravljanje slik uporabite eno od dostopnih orodij (MSOffice ali OpenOffice).

Z njim pripravite vsaj tri slike: (a) Ponazoritev Pitagorovega izreka (pravokotni tirkotnik s kvadrati ob stranicah), (b) Odprta šktala - kvader, (c) Graf funkcije y = x sin(x) v pravokotnem koordinatnem sistemu z označenima osema.

 1. Viri:
  1. http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki
  2. http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/praprotnik/pit_izr.html
  3. http://sl.wikipedia.org/wiki/Pitagorov_izrek
  4. http://www2.arnes.si/~osljtrb1s/prizme/kvader.htm

31.5.2010(Graphviz in grafi v MaFiRa Wikiju)

Graphviz in grafi v MaFiRa Wikiju

 1. Naloga: ugotovite in preverite, kako je mogoče v MaFia Wikiju zapisovati grafe.

 1. Viri:
  1. Graphviz
  2. Bajc, Pisanski, Najnujneše o grafih.

31.5.2010(Limita funkcije)

Limita funkcije

 1. Naloga: Za definicijo navedite nekatere lastnosti in zveze.
 2. Viri:
  1. http://www.fmf.uni-lj.si/~globevnik/skripta.pdf
  2. http://www.pef.uni-lj.si/~matijac/analiza.pdf
  3. http://sl.wikipedia.org/wiki/Limita_funkcije

31.5.2010(Racionalna funkcija)

Racionalna funkcija

 1. Naloga: Obravnavajte racionalno funkcijo
 2. Viri:
  1. http://www.fmf.uni-lj.si/~globevnik/skripta.pdf
  2. http://sl.wikipedia.org/wiki/Racionalna_funkcija
  3. leksikon
  4. maturitetna knjiga

31.5.2010(Odplačevanje kredita)

Odplačevanje kredita

 1. Naloga: Izberite članek, ki je izšel v reviji Presek in ga obnovite ter morda razširite.
 2. Viri:
  1. http://www.presek.si/
  2. Odplačevanje kredita, Presek, 35 (2007/2008)
Osebna orodja