Seznam povezav grafa

Iz MaFiRaWiki

Pri seznamu povezav podamo vozlišča grafa in izpišemo množico njegovih povezav med vozlišči.

Primer:

Množica vozlišč: V:={1, 2, 3, 4, 5}
Množica povezav: E:={(1,2),(1,5),(2,3),(2,5),(3,4),(4,5)}

Osebna orodja