Seznam želja

Iz MaFiRaWiki

  • Če imate željo: dodajte kratek opis vsebine, ki bi jo želeli imeti. Vsaka želja naj bo svoj podnaslov (trije enačaji).
  • Če izpolnite željo: pobrišite željo s te strani in v Pogovor:Seznam želja zapišite, kaj ste naredili.

Vsebina

Splošne strani

Kratka navodila za začetnike

Potrebujemo kratka navodila za začetnike, ki bodo dostopna s prve strani. Ne smejo biti tako dolga, da jih začetniki ne bodo hoteli brati. AndrejBauer 14:41, 12 december 2005 (CET)

Malo sem popravil navodila za začetnike, a veliko stvari ostaja nedodelanih. AndrejBauer 00:45, 19 december 2005 (CET)

Statistika

Potrebujemo tudi dobre statistične strani. Npr. zanimivo bi bilo pokazati seznam strani, ki so bile v zadnjem tednu največkrat obiskane. TomazPisanski 10:52, 15 december 2005 (CET)

Pregledna navigacija, administracija in pomoč

Predlagam, da naredimo najprej načrt in šele potem spreminjamo naslove splošnih strani in jih premikamo naokoli. Predlagam, da prepustimo samo delo Primožu in se nanj obračamo s svojimi predlogi. Dokaj na hitro je namreč prišlo do precej drastičnih sprememb, ki so poslabšale osnovno podobo in preglednost splošnih strani. Tako so navodila manj pogostim uporabnikom zakopana nekje ne tretjem nivoju, navodil in pravil za prijavo pa sploh ne najdem več. TomazPisanski 01:25, 9 januar 2006 (CET)

Študij

Spiski predmetov

Postaviti bi bilo treba ogrodje za vse matematične, fizikalne in računalniške predmete, ki se predavajo v Sloveniji. Pri tem bi bilo dobro grupirati predmete po univerzah, fakultetah in po programih. TomazPisanski 07:34, 25 februar 2006 (CET)


Spiski predmetov za FMF

Postaviti bi bilo treba ogrodje za predmete na FMF. Verjetno je smiselno pred tem narediti standardni vzorec, kakšna bo stran za en predmet. Lahko pa tudi naredite en predmet in prosite administratorja, da iz njega naredi vzorec za ostale predmete. AndrejBauer 14:41, 12 december 2005 (CET)

Naredil sem skelet za tako stran, glej Predmeti na FMF, in preimenoval obstoječe predmete, da se ve, da so to predmeti na FMF. AndrejBauer 12:24, 20 december 2005 (CET)

Matematika

Osnovni pojmi iz analize

Prispevki iz osnov matematike, diskretne matematike in računalništva se hitro množijo. Manjkajo nam prispevki iz analize. Lahko bi kar začeli pri realni analizi kot se jo predava pri Analizi 1: realna števila, zaporedja, limite, realne funkcije, zveznost, vsote itd. AndrejBauer 14:51, 12 december 2005 (CET)

Osnovni pojmi iz linearne algebre

Manjkajo osnovni pojmi iz linearne algebre: vektorski prostor, linearna preslikava, lastna vrednost, lastni vektor, matrika, baza vektorskega prostora itd. AndrejBauer 14:51, 12 december 2005 (CET)

Fizika

Osnovno ogrodje za fizikalne vsebine

Razdelki o fiziki so popolnoma prazni. Treba je narediti osnovne fizikalne kategorije in za zgled napisati nekaj prispevkov iz teh kategorij. AndrejBauer 14:52, 12 december 2005 (CET)

Računalništvo

Osebna orodja