Set metode

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

set metode imenujemo objektne metode, s katerimi nastavljamo vrednost komponent objektov. Z njimi torej v objekt shranimo podatke. Običajno so tipa void ali pa boolean. Za zadnjo možnost se odločimo, če želimo "signalizirati" ali je nastavitev podatka uspela. Metode set napišemo le za tiste podatke o objektu, ki jih želimo spreminjati.

Primer:

 1. public class Student{
 2. private String ime;
 3. private String priimek;
 4. private int letoRojstva = 1980;
 5.  
 6. // "set" metode
 7. public void nastaviIme(String x) {
 8. this.ime = x;
 9. }
 10. public void nastaviPriimek(String x) {
 11. this.priimek = x;
 12. }
 13. public boolean nastaviLetoRojstva(int x) {
 14. if ((1900 <= x) && (x <= 2000)) { //"sprejemamo" le študente, rojene med 1900 in 2000
 15. this.letoRojstva = x;
 16. return true;
 17. }
 18. // parameter je nesmiselen, zato komponente ne spremenimo
 19. return false;
 20. }
 21. }
Osebna orodja