Seminar v spomin na Anteja Graovca (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Antejev spominski seminar (Ante's memorial seminar)

Torek, 27. november 2012, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Ante Graovac (1945-2012) ima približno 20 soavtorjev iz Slovenije. Na seminarju bomo obudili nekatere naše osebne spomine na tega pomembnega raziskovalca matematične kemije, ki je imel neposreden ali posreden globok vpliv na kariero marsikoga med nami.

Ante Graovac (1945 -2012) has about twenty co-authors from Slovenia. At the seminar we will recall some personal memories of this important researcher of mathematical chemistry who had direct or indirect profound influence on the career of several of us.

Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja