Schattschneider, Doris; matematični kolokvij marec 2003

Iz MaFiRaWiki

The many faces of symmetry found in the work of M.C. Escher

Doris Schattschneider

Moravian College, PA

13. marec 2003

Abstract

Symmetry is a word fraught with many meanings, both technical and personal. In art, there is no better exemplar than the Dutch graphic artist M. C. Escher (1898-1972) through which to explore these meanings. Through his work, we explore these aspects of symmetry: balance, duality, regularity, invariance, repetition, economy, closure. Not only does Escher's work provide intriguing depictions and uses of symmetry, but it also raises some interesting mathematical questions about symmetry.

Povzetek

Beseda simetrija je kar prežeta s pomeni - tako tehničnimi kot osebnimi. V umetnosti najdemo kar najboljši primer - nizozemski grafik M. C. Escher (1898-1972) - za raziskovanje različnih pomenov. Skozi njegova dela bomo raziskali naslednje aspekte simetrije: uravnovešenost, dvojnost, stalnost, enakost, ponavljanje, ekonomija, zaključenost. Pri Escherju ne gre zgolj za neverjetne upodobitve in uporabo simetrije, saj se nam porajajo zanimiva matematična vprašanja o simetriji.

Osebna orodja