SUPER-DUPER

Iz MaFiRaWiki

Linearni kongruentni generator SUPER-DUPER je predlagal Marsaglia in je v bistvu del kombiniranega generatorja, ki se imenuje SUPER-DUPER.

Ta linearni kongruentni generator ima naslednjo obliko:

LCG(232, 69069, 0, 1)

Število 69069 daje na testih zelo dobre rezultate, zato velja za najboljši člen pri množenju, ko govorimo o linearnih kongruentnih generatorjih. Rezultati so zelo dobri zato, ker ga lahko razstavimo na produkt petih praševil 3 * 7 * 11 * 13 * 23.

Osebna orodja