SQL/Primer uporabe v javi

Iz MaFiRaWiki

< SQL

Opis vsebine:

V našem primeru smo uporabili knjižnici java.sql.* in java.io.File, ki smo jih na začetku vključili z »import«. V metodi Main smo prikazali delovanje povezave na Microsoft Access podatkovno bazo, ki jo imamo fizično zapisano na disku.
V »try« bloku na začetku povemo, da bomo uporabljali JdbcOdbcDriver. V naslednji vrstici zapišemo v spremenljivko currDir mesto, kjer se nahajamo in v filename pripišemo ime Microsft Access podatkovne baze. Potem ustvarimo povezavo ter z SQL poizvedbo »SELECT * FROM Clanki« izberemo podatke in jih shranimo v Result Set, kjer jih tudi potem beremo kolono za kolono in vrstico za vrstico, dokler ne pridemo na konec zapisa.
Na koncu je potrebno SQL poizvedbo in povezavo zapreti. V primeru da bi prišlo v »try« bloku do napake, bi jo ujeli v bloku »catch« in jo izpisali.


Program SQL v javi:

 
//uvozimo javanske knjižnice za delo z SQL bazami
import java.sql.*;
 
class Jdbc
{
  public static void main(String[] args)
  {
    try {
      Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
      
      String filename = "c:/baza/zbirka.mdb"; //pot do podatkovne baze na disku
      String database = "jdbc:odbc:Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=";
      database+= filename.trim() + ";DriverID=22;READONLY=false}"; //povezovalni niz
      Connection con = DriverManager.getConnection( database ,"",""); //ustvarimo nova povezava z objektom DriverManager
      
      Statement s = con.createStatement();
      
      s.execute("select * from clanki"); //izberemo podatke iz podatkovne baze
      ResultSet rs = s.getResultSet(); //podatke shranimo v ResultSet
      
      if (rs != null) // if rs == null, nimamo rezultatov
      while ( rs.next() ) //v nasprotnem primeru izpisemo rezultate
      {
        System.out.println("");
        System.out.println("Stevilka : " + rs.getString(1) );
        System.out.println("Uporabnik : " + rs.getString(2) );
        System.out.println("Naslov : " + rs.getString(3) );
        System.out.println("Kratek opis : " + rs.getString(4) );
        System.out.println("Vsebina : " + rs.getString(5) );
        System.out.println("Kraj : " + rs.getString(6) );
        System.out.println("Vir : " + rs.getString(7) );
        System.out.println("Datum : " + rs.getString(8) );
        System.out.println("");
      }
     
     s.close(); // zapremo Statement
     con.close(); // zapremo povezavo
    }
    catch (Exception e) {
      System.out.println("Error: " + e);
    }
  }
}
Osebna orodja