SQL/Primer

Iz MaFiRaWiki

< SQL

Za začetek naredimo tabelo, s katero bomo delali. Tabelo poimenujemo studentje, ki je sestavljena iz polj Ime, Priimek, Vpisna stevilka, Predmet in Ocena. Ime, Priimek in Predmet so tipa varchar ter največje dolžine 50, Vpisna stevilka in Ocena pa sta tipa int, največje dolžine 8.

 
CREATE tabel studentje(
  Ime varchar(50),
  Priimek varchar(50),
  [Vpisna stevilka] int(8), 
  Predmet varchar(50),
  Ocena int(8)
)

Tabela je trenutno prazna. Napolnimo jo z ukazom insert into.

INSERT INTO studentje VALUES ('Helena', 'Stuhec', 22001234, 'Italijanščina', 8)
INSERT INTO studentje VALUES ('Gregor', 'Bilban', 23501236, 'Ekonomija', 9)
INSERT INTO studentje VALUES ('Aleš', 'Novak', 12390062, 'Filozofija', 6)
INSERT INTO studentje VALUES ('Jelena', 'Škraba', 24039821, 'Psihologija', 10)
INSERT INTO studentje VALUES ('Šepla', 'Trček', 17012374, 'Kemija', 6)
INSERT INTO studentje VALUES ('Tine', 'Verbole', 27004971, 'Književnost', 5)
INSERT INTO studentje VALUES ('Tadeja', 'Macura', 33879127, 'Astromonija', 10)
INSERT INTO studentje VALUES ('Maja', 'Jeromelj', 27004074, 'Analiza 3', 5)

Z zgornjimi ukazi smo napolnili našo tabelo študentov.

Naša tabela:

  Ime  |  Priimek | Vpisna stevilka | Predmet   | Ocena 
  --------+------------+------------------+---------------+-------
  Helena | Stuhec  | 22001234     | Italijanščina | 8  
  Gregor | Bilban  | 23501236     |  Ekonomija  | 9
  Aleš  | Novak   | 12390062     | Filozofija  | 6
  Jelena | Škraba  | 24039821     | Psihologija | 10
  Špela |  Trček  | 17012374     |  Kemija   | 6
  Tine  | Verbole  | 27004971     | Književnost | 5
  Tadeja | Macura  | 33879127     | Astromonija | 10
  Maja  | Jeromel  | 27004074     |  Analiza 3 | 5


Če želimo izpisati samo študente, ki imajo pri izbranem predmetu oceno večjo od 7, zapišemo:

SELECT * FROM studentje WHERE ocena > 7

Dobimo tabelo:

  Ime  |  Priimek | Vpisna stevilka | Predmet   | Ocena 
  --------+------------+------------------+---------------+-------
  Helena | Stuhec  | 22001234     | Italijanščina | 8  
  Gregor | Bilban  | 23501236     |  Ekonomija  | 9
  Jelena | Škraba  | 24039821     | Psihologija | 10
  Tadeja | Macura  | 33879127     | Astromonija | 10
Osebna orodja