SIMSCRIPT

Iz MaFiRaWiki

To je simulacijski jezik, ki s simulacijskimi orodji simulira naključne dogodke s pomočjo generatorja naključnih števil.

Generator, ki ga uporablja, je prav tako linerarni kongruentni generator in ima naslednjo obliko:

LCG(231-1, 630360016, 0, 1)
Osebna orodja