SELECT (SQL)

Iz MaFiRaWiki

Z ukazom SELECT v SQL naredimo poizvedbo. Strežnik vrne tabelo z vrsticami, ki ustrezajo danemu pogoju. Osnovni načini uporabe:

 • Poišči celotno vsebino tabele tabela:

SELECT * FROM tabela
 • Poišči stolpce stolpec1, ..., stolpecN iz tabele tabela:

SELECT stolpec1, ..., stolpecN FROM tabela
 • Tabelarično prikaži vrednosti izrazov izraz1, ..., izrazM, pri čemer uporabi tiste vrstice v tabelah tabela1, ..., tabelaN, ki ustrezajo pogoju pogoj:

SELECT izraz1, ..., izrazM FROM tabela1, ..., tabelaN WHERE pogoj

Primer

 
 banka=> SELECT * FROM kraj;
 posta |   kraj
 -------+-----------------
  2000 | Maribor
  1336 | Vas
  1215 | Medvode
  1000 | Ljubljana
  3325 | Sostanj
  4220 | Skofja Loka
  3270 | Lasko
  3320 | Velenje
  8294 | Bostanj
  3000 | Celje
  1129 | Ljubljana Zalog
  6330 | Piran
  6257 | Pivka
  3211 | Skofja vas
  1385 | Nova vas
  3212 | Vojnik
  1420 | Trbovlje
  1313 | Vasica 13
  5555 | Funky Town
 ( 19 rows)

Glej tudi

Osebna orodja