Rotacija drevesa/Primer LL

Iz MaFiRaWiki

Kot vidimo se višina levega in desnega poddrevesa razlikuje za 2 (višina levega poddrevesa je za 2 večja od višine desnega poddrevesa), zato uporabimo LL rotacijo, da drevo uravnotežimo.

-- LL rotacija -→

Osebna orodja