Rotacija drevesa/Primer LD rotacije

Iz MaFiRaWiki

Kot vidimo se višina levega in desnega poddrevesa razlikuje za 2 (višina levega poddrevesa je za 2 večja od višine desnega poddrevesa), zato uporabimo LD rotacijo, da drevo uravnotežimo.

-- LD rotacija ->

Osebna orodja