Rotacija drevesa/Primer DL rotacije

Iz MaFiRaWiki

Kot vidimo se višina levega in desnega poddrevesa razlikuje za 2 (višina desnega poddrevesa je za 2 večja od levega poddrevesa), zato izvedemo DL rotacijo, da drevo uravnotežimo.

-- DL rotacija ->

Osebna orodja