Rotacija drevesa/Primer DD rotacije

Iz MaFiRaWiki

Kot vidimo se višina levega in desnega poddrevesa razlikuje za 2 (višina desnega poddrevesa je za 2 večja od levega poddrevesa), zato izvedemo DD rotacijo, da drevo uravnotežimo.

-- DD rotacija ->

Osebna orodja