Rotacija drevesa

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Poznamo dve levi in dve desni rotaciji. Rotacije uporabljamo za uravnoteženje AVL drevesa. Za uravnoteženje uporabimo rotacijo pri kateri je poddrevo s korenom C najbolj globoko (če opravljamo rotacijo pri vstavljanju smo nov element vstavili v poddrevo s korenom v C). Pri rotaciji iskalnega drevesa se ohranja urejenost ključev.

Vsebina

Rotacija LL

Drevo

spremenimo v

Dodaten primer LL rotacije

Rotacija LD

Drevo

spremenimo v


Dodaten primer LD rotacije

Rotacija DD

Drevo

spremenimo v


Dodaten primer DD rotacije

Rotacija DL

Drevo

spremenimo v


Dodaten primer DL rotacije

Osebna orodja