Romanovskij, Valerij, Kolokvij junij 2018

Iz MaFiRaWiki

Predstavil bom dva pomembna problema teorije dvodimenzionalnih avtonomnih diferencialnih enačb: problem limitnih ciklov in problem izohronosti.

Osebna orodja