Robni šestkotniki v benzenoidih (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Robni šestkotniki v benzenoidih

Jurij Kovič

Torek, 8. oktober 2013, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Predstavljen bo test, ki na podlagi robne kode benzenoida (ki šteje število robnih stranic v zaporednih robnih šestkotnikih benzenoida) določi tiste šestkotnike benzenoida, katerih rob ima vsaj dve komponenti (posledično jim v robni kodi benzenoida pripadata vsaj dve števili). Šele s pomočjo tega testa lahko uspešno izpeljemo algoritem preštevanja šestkotnikov danega benzenoida na podlagi njegove robne kode (ki v enem od svojih korakov zahteva identificiranje šestkotnikov s številoma 3 in 1 v robni kodi).


Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja