Risanje zelo velikih grafov (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Risanje zelo velikih grafov

Gašper Ažman


Torek, 11. januar 2010, od 11-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Seminar bo potekal skupaj Seminarjem za osnove matematike in teoretičnega računalništva.

Na seminarju bosta Aleš Bizjak in Gašper Ažman predstavila projekta, ki sta ju opravila pri predmetu Matematika z računalnikom.


Gašper bo predstavil algoritem za risanje zelo velikih grafov, pri katerih metode lokalne optimizacije odpovejo (npr. "spring embedder").


Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja