Riemannov Integral (Seminarska naloga 2010)

Iz MaFiRaWiki

Riemannov Integral

  1. Naloga: Integral funkcije. Definirajte določeni in nedoločeni integral. Za definicijama navedite nekatere lastnosti in zveze, narišite nekaj slik.
  2. Viri:
  3. Predavatelj, avtor: Sandra Grojzdek
  4. Seminar: 24.5.2010
  5. Predstavitev:
  6. Seminarska naloga:
  7. Kvizna vprašanja:
Osebna orodja