Repovš, Dušan; matematični kolokvij junij 1999

Iz MaFiRaWiki

Vloga celičastih preslikav v geometrijski topologiji

Dušan Repovš

Univerza v Ljubljani in IMFM

10. junij 1999


Celičaste preslikave sodijo med najpomembnejše zvezne preslikave v sodobni geometrijski topologiji. Vpeljali so jih v šestdesetih letih in doslej so odigrale pomembno vlogo pri rešitvah nekaterih najpomembnejših problemov, npr. v sedemdesetih letih problema dvojne suspenzije, v osemdesetih letih 4-dimenzionalne Poincaréjeve domneve in v devetdesetih letih rešitev problema prepoznavanja topoloških 3-mnogoterosti. V predavanju bomo uvodoma spoznali osnovne rezultate teorije celičastih preslikav, nato pa si bomo na kratko ogledali najpomembnejše mejnike teorije od njenih začetkov do danes. Na koncu bomo prikazali tudi delež v njenem razvoju, ki ga je prispevala slovenska topološka šola ter formulirali najpomembnejše nerešene probleme.

Osebna orodja