Relacijska zbirka podatkov

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Relacijska zbirka podatkov (angl. relational database) je vrsta zbirke podatkov. V njej so podatki organizirani tako, da ustrezajo pravilom relacijske teorije, torej v obliki tabel, stolpcev in vrstic (zapisov), opremljenih s ključi, tabele pa so med seboj v odnosih.

Zapisi v tabelah so prek posebnih polj med seboj povezani. V relacijskih zbirkah imajo vsi zapisi v posamezni tabeli enaka polja (stolpce). Določena izmed njih so tako imenovana kazalna polja ali ključi, s katerimi informacije ene tabele povežemo z informacijami v drugi. Tako se izognemo podvajanju istih vnosov. Če ima, recimo neka tabela polje IME, PRIIMEK, NAZIV in KLJUČ-ODDELEK, druga pa ODDELEK, NASLOV in prav tako KLJUČ-ODDELEK, lahko prek ključa z določenim oddelkom povežemo več oseb. Prednost uporabe relacijskih zbirk podatkov pred ploskimi zbirkami podatkov so manjše zahteve po pomnilnem prostoru in hitrejše izvajanje poizvedb. Sodobne relacijske zbirke podatkov lahko sestavljajo še proceduralni predmeti, kot so vezi, shranjene procedure in prožilci.

Osebna orodja