Rekurzija

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?


Rekurzija je postopek, ki je definiran (določen, opisan) sam s sabo. Rešitev problema, podana s samim problemom le nad manjšim obsegom podatkov. V opisu postopka rešitve uporabimo kar ta postopek. Če želimo priti do rešitve ne moremo nadaljevati v nedogled. Potreben je ustavitveni pogoj.
Kdaj v postopku ne uporabimo istega postopka?
Običajno takrat, ko je problem majhen (enostaven).

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika SSKJ ni besede rekurzija, pojavlja pa se beseda rekurz -a m (u) knjiž. vrnitev (na kako stvar, dejstvo): rekurz na že omenjana dognanja ni potreben / v njegovih romanih so pogosti rekurzi v preteklost (tudi v filmih je tega precej)

Prav tam je tudi

rekurirati -am dov. in nedov. (i) knjiž. vrniti se (na kako stvar, dejstvo): pogosto rekurirati na nekatera dejstva, spoznanja

V Velikem slovarju tujk je dana definicija rekurzije (iz latinščine recurrere iti nazaj, vrniti se): definiranje funkcije ali postopka s samim seboj (informatika) izvajanje veličine ali funkcije, ki jo je treba šele definirati na že znano veličino (matematika). Označuje tudi zaporedje, katerega n-ti člen je določen z enim ali več predhodnimi členi.

Tudi v vsakdanjem življenju srečamo rekurzijo. Definicija prednika neke osebe je lahko: prednik osebe je eden od roditeljev osebe (osnovni primer) prednik pa je tudi tudi roditelj kateregakoli prednika (rekurzivni primer)

Po računalniško: Postopek, ki je definiran (določen, opisan) sam s sabo.

Rešitev problema – podana s samim problemom, le nad manjšim obsegom podatkov V opisu postopka rešitve uporabimo kar ta postopek Če želimo priti do rešitve, ne moremo nadaljevati v nedogled Zato uporabimo ustavitveni pogoj. Ta pove, kdaj v postopku ne uporabimo istega postopka. Običajno je to, ko je problem "majhen" (enostaven).

Osebna orodja