Red točkovnega stabilizatorja v simetričnih grafih (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Red točkovnega stabilizatorja v simetričnih grafih

Primož Potočnik


Torek, 13. november 2012, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Predavanje bo v slovenščini.

Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja