Realno število (Java)

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Realna števila (Java))
GFDL Avtor tega članka je študent/ka MojcaKogoj.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Realna števila vsebujejo celo in decimalno vrednost. Vedno jih zapisujemo v desetiškem sistemu, lahko pa se odločimo za običajno (32-bitno) ali dvojno (64-bitno) natančnost.

Decimalno ločilo v programski kodi je vedno pika (.). Natančnost zapisa lahko določimo s pripono f oz F (float) za enojno ali d oz. D (double) za dvojno natančnost.

Primer:

Realno število 1200,42 tako lahko zapišemo kot 1200.42 v dvojni natančnosti (ki je privzeta)   
ali npr. kot 1.20042e3f v eksponenčnem zapisu v enojni natančnosti.

Dvojno natančnost uporabljamo pri posebej občutljivih preračunavanjih npr. pri numeričnem reševanju matematičnih problemov.


Realna števila v Javi hranimo v spremenljivki tipa Double. Zgled zapisa v javanski kodi:

double a = 15.0;
Osebna orodja