Rešitev: program Zgornja trikotna matrika (Java)

Iz MaFiRaWiki

Namig

Zgornjetrikotna matrika je matrika, ki ima vse elemente pod glavno diagonalo enake 0.

 1. import java.io.*;
 2.  
 3. public class TrikotnaMatrika
 4. {
 5. public static void main(String[] args) throws IOException
 6. {
 7.  
 8. System.out.print("Vnesi stevilo vrstic in stolpcev kvadratne matrike: ");
 9. int n=Integer.parseInt(vhod.readLine());
 10.  
 11. int[][] matrika=new int[n][n];
 12. System.out.println("Sedaj vpisi posamezne elemente:");
 13.  
 14. for(int i=0; i<n;++i){
 15. for(int j=0;j<n;++j){
 16. System.out.print("["+(i+1)+"],["+(j+1)+"]: ");
 17. matrika [i][j]=Integer.parseInt(vhod.readLine());
 18. }
 19. }
 20.  
 21. System.out.println();
 22. System.out.println("Matrika: ");
 23.  
 24. for(int i=0;i<n;++i){
 25. for(int j=0;j<n;++j){
 26. System.out.print(matrika [i][j]);
 27. }
 28. System.out.println();
 29. }
 30. System.out.println();
 31.  
 32. int stevec=0;
 33. for(int i=0;i<n;++i){
 34. for(int j=0;j<i;++j){
 35. if(matrika[i][j] !=0){
 36. ++stevec;
 37. }
 38. }
 39. }
 40. if(stevec!=0)System.out.println("Matrika ni zgornje trikotna.");
 41. else System.out.println("Matrika je zgornje trikotna.");
 42. }
 43. }

Komentar: Uporabila sem dvojno zanko: s tem sem preverila ali so elementi pod glavno diagonalo res ničelni. Če niso se števec pred zanko poveča - torej matrika ni trikotna.

Še ena rešitev, ki preverja tudi "desno" trikotnost:

 1. import java.io.BufferedReader;
 2. import java.io.IOException;
 3. import java.io.InputStreamReader;
 4.  
 5. public class ZgornjaTrikotnaMatrika {
 6.  
 7. public static void main(String[] args) throws IOException {
 8.  
 9. System.out.print("Vnesi stevilo vrstic in stolpcev:");
 10. int n = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 11.  
 12. int[][] matrika = new int[n][n];
 13. System.out.println("Sedaj vpisi posamezne elemente:");
 14.  
 15. for (int i = 0; i < n; ++i) {
 16. for (int j = 0; j < n; ++j) {
 17. System.out.print("a[" + (i + 1) + "," + (j + 1) + "]");
 18. matrika[i][j] = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 19. }
 20. }
 21.  
 22. for (int i = 0; i < n; ++i) {
 23. for (int j = 0; j < n; ++j) {
 24. System.out.print(matrika[i][j] + " ");
 25. }
 26. System.out.println();
 27. }
 28. boolean jeTrikotnaDesno = true;
 29. boolean jeTrikotnaLevo = true;
 30.  
 31. for (int i = 0; i < n; ++i) {
 32. for (int j = 0; j < i; ++j) {
 33. jeTrikotnaDesno = jeTrikotnaDesno && (matrika[i][j] == 0);
 34. jeTrikotnaLevo = jeTrikotnaLevo && (matrika[i][n - j - 1] == 0);
 35. }
 36. }
 37. if (jeTrikotnaDesno || jeTrikotnaLevo)
 38. System.out.println("Matrika je zgornje trikotna.");
 39. else
 40. System.out.println("Matrika ni zgornje trikotna.");
 41. }
 42. }
Osebna orodja