Rešitev: program Zaporedja(Java)

Iz MaFiRaWiki

Namig: Vsako število zaporedja vpiši v tabelo.

Fibbonacijevo zaporedje dobimo tako, da vsako naslednje število izračunamo kot vsoto prejšnjih dveh. Trikotniško število je vsota prvih n naravnih števil.

 1.  
 2. import java.io.*;
 3.  
 4. public class Zaporedja
 5. {
 6. public static void main(String[] args) throws IOException
 7. {
 8.  
 9. System.out.println("1 = Aritmeticno. ");
 10. System.out.println("2 = Geometrijsko.");
 11. System.out.println("3 = Fibbonacijevo.");
 12. System.out.println("4 = Zaporedje Trikotniskih stevil.");
 13. System.out.println("5 = Zaporedje Kvadratnih stevil.");
 14.  
 15. System.out.print("Izberi zaporedje: ");
 16. int a = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 17.  
 18. System.out.print("Koliko stevil izbranega zaporedja zelis? ");
 19. int n = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 20.  
 21. int tab[] = new int[n];
 22.  
 23. if (a == 1){
 24. System.out.print("Izberi prvi clen: ");
 25. int a1 = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 26. System.out.print("Izberi diferenco: ");
 27. int d = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 28.  
 29. tab[0]= a1;
 30. for (int i = 1; i < n; ++i){
 31. tab[i] = tab[i-1]+d;
 32. }
 33. }
 34.  
 35. else if (a == 2){
 36. System.out.print("Izberi prvi clen: ");
 37. int a1 = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 38. System.out.print("Izberi kolicnik: ");
 39. int k = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 40. tab[0]= a1;
 41. for (int i = 1; i < n; ++i){
 42. tab[i] = tab[i-1]*k;
 43. }
 44. }
 45.  
 46. else if(a == 3){
 47. tab[0]=1;
 48. tab[1]=1;
 49. for (int i = 2; i < n; ++i){
 50. tab[i]= tab[i-2]+tab[i-1];
 51. }
 52. }
 53.  
 54. else if (a == 4){
 55. for (int i = 0; i < n; ++i){
 56. tab[i] = ((i+1)*(i+2))/2; // i-to stevilo je enako produktu njegovega indeksa in naslednjega, deljeno z 2
 57. }
 58. }
 59.  
 60. else {
 61. for (int i = 0; i < n; ++i){
 62. tab[i] = (i+1)*(i+1);
 63. }
 64. }
 65.  
 66. System.out.println("Stevila izbranega zaporedja so:");
 67. for (int i = 0; i < n; ++i)System.out.print(" "+tab[i]);
 68. System.out.println();
 69. }
 70. }
Osebna orodja