Rešitev: program Zadnji element seznama (Ocaml)

Iz MaFiRaWiki

let rec zadnji seznam =
  match seznam with
      [] -> raise Not_found
    | [x] -> x
    | _::seznam' -> zadnji seznam';;
Osebna orodja