Rešitev: program Vsota kvadratov (java)

Iz MaFiRaWiki

 1. import java.io.*;
 2. public class VsotaKvadratov
 3. {
 4. public static void main(String[] args) throws IOException
 5. {
 6.  
 7. System.out.print("Vnesi naravno stevilo: ");
 8. int n = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 9.  
 10. int vsota = (n*(n + 1)*(2*n + 1))/6;
 11.  
 12. System.out.println("Vsota kvadratov prvih " + n + " naravnih stevil je " + vsota + "." );
 13. }
 14. }
Osebna orodja