Rešitev: program Vsota kvadratov (Python)

Iz MaFiRaWiki

  1. import sys
  2.  
  3. print("Vnesi naravno stevilo: ")
  4. n = int(sys.stdin.readline())
  5.  
  6. x = int(n*(n + 1)*(2*n + 1) / 6)
  7.  
  8. print("Vsota kvadratov prvih ",n," naravnih stevil je ",x,".")
Osebna orodja