Rešitev: program Vsota števk (Pascal)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Vsota števk

Program VsotaStevk;
var
  n, sum: LongInt;
  i: Integer;
  s: String;
begin
  ReadLn(n);
  Str(n, s);
  sum := 0;
  for i := 1 to Length(s) do
    Inc(sum, Ord(s[i])-Ord('0'));
  WriteLn(sum);
end.

Preizkušeno s prevajalniki: Turbo Pascal 5.5, Free Pascal 2.1.4, Borland Delphi 7.

Osebna orodja