Rešitev: program Urejanje tabele z omejenimi vrednostmi (Java)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Urejanje tabele z omejenimi vrednostmi

Namig

Spomni se, da lahko s pomočjo zank v zanki nadzorujemo kaj točno se zapisuje v tabelo!

 1. import java.io.*;
 2.  
 3. public class Tabela{
 4.  
 5. public static void main(String[] args) throws IOException{
 6. System.out.print("Vnesi velikost tabele:");
 7. int velikost = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 8. int[]tab = new int[velikost];
 9.  
 10. System.out.println("Vnesi elemente tabele, ki so cela stevila med 0 in 99: ");
 11. for (int i = 0; i < velikost; ++i) {
 12. System.out.print(""+(i+1)+". element: ");
 13. tab[i] = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 14. }
 15. Uredi(tab);
 16. System.out.println("Urejena tabela je: ");
 17. for (int i = 0; i < velikost; ++i) System.out.print(" " + tab[i]);
 18. }
 19.  
 20. public static void Uredi (int[] a) {
 21. int[] tab2 = new int[100];
 22. for (int i = 0; i < a.length; ++i) {
 23. tab2[a[i]]++;
 24. }
 25. int count = 0;
 26. for (int i = 0; i <= 99; ++i) {
 27. for (int j = 0; j < tab2[i]; ++j) {
 28. a[count] = i;
 29. count++;
 30. }
 31. }
 32. }
 33. }
Osebna orodja