Rešitev: program Ujemanje dveh seznamov (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Ujemanje dveh seznamov

 ujemanje::usage="Ujemanje[s,t] vrne seznam indeksov, pri katerih se seznama ujemata.";
 ujemanje[s_List,t_List]/;Length[s]=Length[t]:=Flatten[Position[Transpose[{s,t}],{x_,x_},1]]

Primer uporabe:

In[2]:= ujemanje[{a,b,1,c},{a,2,1,d}]

Out[2]= {1,3}

Glej tudi

Osebna orodja