Naloga: program Transponiraj matriko/Rešitev Java

Iz MaFiRaWiki

Tabeli enako dolgih tabel rečemo tudi matrika. Novo matriko celih števil (n vrstic in m stolpcev) lahko ustvarimo s stavkom:

int[][] mat = new int[n][m];

Transponirano matriko dobimo tako da zamenjamo vrstice in stolpce. Torej ima nova matrika m vrstic in n stolpcev.

 1.  
 2. import java.io.*;
 3.  
 4. public class Transportiranka
 5. {
 6. public static void main(String[] args) throws IOException
 7. {
 8.  
 9. System.out.print("Vnesi stevilo vrstic matrike: ");
 10. int m=Integer.parseInt(vhod.readLine());
 11.  
 12. System.out.print("Vnesi stevilo stolpcev matrike: ");
 13. int n=Integer.parseInt(vhod.readLine());
 14.  
 15. int[][] matrika=new int[m][n];
 16. System.out.println("Sedaj vpisi posamezne elemente:");
 17.  
 18. for(int i=0; i<m;++i){
 19. for(int j=0;j<n;++j){
 20. System.out.print("["+(i+1)+"],["+(j+1)+"]: ");
 21. matrika [i][j]=Integer.parseInt(vhod.readLine());
 22. }
 23. }
 24.  
 25. System.out.println();
 26. System.out.println("Matrika: ");
 27.  
 28. for(int i=0;i<m;++i){
 29. for(int j=0;j<n;++j){
 30. System.out.print(matrika [i][j]);
 31. }
 32. System.out.println();
 33. }
 34. System.out.println();
 35. System.out.println("Transponiranka:");
 36. for(int i=0;i<n;++i){
 37. for(int j=0;j<m;++j){
 38. System.out.print(matrika[j][i]);
 39. }
 40. System.out.println();
 41. }
 42. }
 43. }
 44.  
Osebna orodja