Rešitev: program Skupne ničle funkcij (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Skupne ničle funkcij

SkupneNicle::usage = "Funkcija SkupneNicle[p,q] nam vrne seznam skupnih ničel 
   polinomov p[x] in q[x]";
SkupneNicleN::usage = "Funkcija SkupneNicleN[s]=SkupneNicleN[{p1[x],p2[x],p3[x],p4[x],p5[x]...}]
   nam vrne seznam skupnih ničel vseh polinomov v seznamu s";

SkupneNicle[p_, q_] := Intersection[nicle[p[x]], nicle[q[x]]]
SkupneNicleN[s_] := Apply[Intersection, Map[nicle, s]]

Primer uporabe:

In[2]:= p[x_] = 9x^6 + 21x^5 -23x^4 - 49x^3 + 30x^2 + 20x - 8; 
In[3]:= q[x_] = 6x^4 - 11x^3 - 16x^2 + 11x +10;
In[4]:= r[x_] = x - 1;
In[5]:= t[x_] = 2x - 2;

In[6]:= SkupneNicleN[{p[x], q[x], r[x], t[x]}]
In[7]:= SkupneNicle[p, q]

Out[6]= {1}
Out[7]= {-2/3, 1}
 
In[8]:= Plot[{p[x], q[x]}, {x, -2, 2} ]

Glej tudi

Osebna orodja