Rešitev: program Simulator prebivalstva (računski del)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: simulator prebivalstva

Sledeča koda sama po sebi ne deluje, saj je odvisna od komponent, ki tu niso vidne.

 1.  
 2. // Dogodek, ki se izvrši ob pritisku na gumb v Swing oknu - izračun novih vrednosti
 3.  
 4. private void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)
 5. {
 6.  
 7. izvedba = Integer.parseInt((String)jComboBox5.getSelectedItem());
 8. //export = izvedbe;
 9. for (int i = 0; i < izvedba; i++){
 10. System.out.println("\njButton1_actionPerformed(ActionEvent e) called.");
 11. // Izvedba ob pritisku
 12. prebivalstvo = (int)Double.parseDouble(jTextField1.getText());
 13.  
 14. String crime = (String)jComboBox1.getSelectedItem();
 15. String tech = (String)jComboBox2.getSelectedItem();
 16. String okolje = (String)jComboBox3.getSelectedItem();
 17. String katastrofe = (String)jComboBox4.getSelectedItem();
 18. int gostota = jSlider1.getValue();
 19. double tech2;
 20. double crime2;
 21. double okolje2;
 22. double katastrofe2;
 23. //S pomočjo if zank ugotavljanje vsebine posameznih vrednosti - ne najbolj elegantna rešitev.
 24. if (stikalo == 0){
 25. prebivalstvoStat = prebivalstvo;
 26. }
 27. if (katastrofe.equalsIgnoreCase( "pogosto" )) katastrofe2 = 1;
 28. else if (katastrofe.equalsIgnoreCase( "obicajno" )) katastrofe2 = 0;
 29. else katastrofe2 = -1;
 30.  
 31. if (okolje.equalsIgnoreCase( "ugodno" )) okolje2 = 1;
 32. else if (katastrofe.equalsIgnoreCase( "nevtralno" )) okolje2 = 0;
 33. else okolje2 = -1;
 34.  
 35. if (crime.equalsIgnoreCase( "visoka" )) crime2 = 1;
 36. else if (crime.equalsIgnoreCase( "srednjao" )) crime2 = 0;
 37. else crime2 = -1;
 38.  
 39. if (tech.equalsIgnoreCase( "visoka" )) tech2 = 1;
 40. else if (tech.equalsIgnoreCase( "srednja" )) tech2 = 0;
 41. else tech2 = -1;
 42.  
 43. //Vsi potrebni izračuni
 44. double rodnost = 5.00/1000 * (100.00 + okolje2)/100.00 * (100 + tech2)/100.00 + 5.00/1000.00 * (50 - gostota);
 45. double smrtnost = 5.00/1000 * (100.00 + katastrofe2)/100.00 * (100.00 + crime2)/100.00 + 3.00/1000.00 * (-50 + gostota);
 46.  
 47. prebivalstvo = (int)(prebivalstvo * (100 + rodnost - smrtnost)/100.00);
 48. jLabel8.setText("Prebivalstvo: " + prebivalstvo);
 49. gostota = (int)(gostota * prebivalstvo/prebivalstvoStat);
 50. jSlider1.setValue(gostota);
 51. jLabel9.setText("Naravni prirastek je: ");
 52. jLabel10.setText(String.format("%.2f", ((rodnost - smrtnost)*1000)) + " promila");
 53. jTextField1.setText(String.valueOf(prebivalstvo));
 54.  
 55. //jLabel9.setText(String.valueOf(stikalo) +" "+ String.valueOf(x)+" "+String.valueOf(y)+" "+ String.valueOf(x2)+" "+String.valueOf(y2));
 56. //skala = (int)(prebivalstvoStat/175.00);
 57.  
 58. tabela[stikalo] = (int)(prebivalstvo);
 59. stikalo ++;
 60.  
 61. }
 62. // ta koda je tu zaradi izrisa grafa.
 63. drawFrame.nastavi(tabela, izvedba);
 64. drawFrame.validate();
 65. drawFrame.removeAll();
 66. drawFrame.repaint();
 67. stikalo = 0;
 68.  
 69.  
 70.  
 71. }
 72.  
 73. // File manager (branje iz datoteke)
 74.  
 75. private void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e)
 76. {
 77.  
 78. int returnVal = fc.showOpenDialog(Simulacija5.this);
 79.  
 80. if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
 81. try {
 82. file = fc.getSelectedFile();
 83. BufferedReader inputStream = null;
 84. inputStream = new BufferedReader(new FileReader(file));
 85. String l;
 86. String zapis = "";
 87. while ((l = inputStream.readLine()) != null) {
 88. zapis = zapis + l;
 89. zapis = zapis + "break";
 90. }
 91. String [] temp = null;
 92. temp = zapis.split("break");
 93.  
 94. int gostota = Integer.parseInt(temp[4]);
 95. double tech2 = Double.parseDouble(temp[1]);
 96. double crime2 = Double.parseDouble(temp[0]);
 97. double okolje2 = Double.parseDouble(temp[2]);
 98. double katastrofe2 = Double.parseDouble(temp[3]);
 99. int prebivalstvo = Integer.parseInt(temp[5]);
 100.  
 101.  
 102. double rodnost = 5.00/1000 * (100 + okolje2)/100 * (100 + tech2)/100 + 5.00/1000 * (50 - gostota);
 103. double smrtnost = 5.00/1000 * (100 + katastrofe2)/100 * (100 + crime2)/100 + 3.00/1000 * (-50 + gostota);
 104.  
 105. prebivalstvo = (int)(prebivalstvo * (100 + rodnost - smrtnost)/100);
 106. jLabel8.setText("Prebivalstvo: " + prebivalstvo);
 107. gostota = (int)(gostota * prebivalstvo/prebivalstvoStat);
 108. jSlider1.setValue(gostota);
 109. jLabel9.setText("Naravni prirastek je:");
 110. jLabel10.setText(String.format("%.2f", ((rodnost - smrtnost)*1000)) + " promila");
 111. //String str = Double.toString(tech2); za testiranje
 112. //jLabel9.setText(str); za testiranje
 113. jTextField1.setText(String.valueOf(prebivalstvo));
 114.  
 115. } catch (IOException f) {
 116. f.printStackTrace();
 117. }
 118. }
 119. }

Glej tudi

Osebna orodja