Rešitev: program Simulator prebivalstva (grafičen del)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: simulator prebivalstva

 1. // koda odgovorna za risanje grafa
 2. public class Plosca extends JPanel {
 3.  
 4. int x;
 5. int y;
 6. int x2;
 7. int y2;
 8. int[] gr;
 9. int krat;
 10. int skala;
 11. int skalax;
 12.  
 13. public Plosca(int xx, int yy, int xx2, int yyy) {
 14. x = xx; y = yy;
 15. x2 = xx2; y2 = yyy;
 16.  
 17. }
 18.  
 19. public void nastavi(int[] tab, int kratnik) {
 20. krat = kratnik;
 21. gr = new int[krat];
 22. for (int i = 0; i < kratnik; i++){
 23. gr[i] = tab[i];
 24. }
 25. skala = gr[0]/122;
 26. skalax = 350/krat;
 27.  
 28. }
 29. //potrebna koda za ponovno izrisanje grafa ob pritisku na gumb
 30. protected void paintComponent(Graphics g) {
 31.  
 32. super.paintComponent(g);
 33. setBackground(Color.WHITE);
 34. g.setColor(Color.BLACK);
 35. //System.out.println("Izvedbe:" + krat);
 36. //for(int i = 0; i < krat - 1; i++) {
 37. // System.out.println("tabela" + i+ ":" + gr[i]);
 38. //}
 39. int j = 0;
 40. double k;
 41. for(int i = 0; i < krat - 1; i++) {
 42. g.drawLine(j, (((245 - gr[i]/skala) - 122) * 2) + 122, j + 5, (((245 - gr[i+1]/skala) - 122) * 2) + 122);
 43. if (krat == 50) k = 7.1;
 44. else k = 3.5;
 45. j = (int)(j + k);
 46. //if (skalax * i > 350) break;
 47. }
 48.  
 49. g.drawLine(0,122,350,122);
 50. g.drawLine(0,61,350,61);
 51. g.drawLine(0,183,350,183);
 52. }
 53. }
 54. ...
 55. //sledeca koda kasneje v programu klice zgornjo kodo.
 56. drawFrame.nastavi(tabela, izvedba);
 57. drawFrame.validate();
 58. drawFrame.removeAll();
 59. drawFrame.repaint();
 60. stikalo = 0;

Glej tudi

Osebna orodja