Rešitev: program Simulator prebivalstva (celotna)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: simulator prebivalstva

 1. /****************************************************************/
 2. /* Simulacija5.1 */
 3. /* */
 4. /****************************************************************/
 5.  
 6. import java.io.*;
 7. import java.awt.*;
 8. import java.awt.event.*;
 9. import javax.swing.*;
 10. import javax.swing.filechooser.*;
 11. import java.util.*;
 12. import java.net.URL;
 13.  
 14.  
 15. public class Simulacija5 extends JFrame
 16. {
 17. // Deklaracija globalnih spremenljivk
 18. private JLabel jLabel1;
 19. private JLabel jLabel2;
 20. private JLabel jLabel3;
 21. private JLabel jLabel4;
 22. private JLabel jLabel6;
 23. private JLabel jLabel7;
 24. private JLabel jLabel8;
 25. private JLabel jLabel9;
 26. private JLabel jLabel10;
 27. private JTextField jTextField1;
 28. private JComboBox jComboBox1;
 29. private JComboBox jComboBox2;
 30. private JComboBox jComboBox3;
 31. private JComboBox jComboBox4;
 32. private JComboBox jComboBox5;
 33. private JSlider jSlider1;
 34. private JButton jButton1;
 35. private JButton jButton2;
 36. private JPanel contentPane;
 37. private Plosca drawFrame;
 38. private double prebivalstvoStat;
 39. private int stikalo = 0;
 40. private String trenutnoIme;
 41. private File file;
 42. private boolean Filebool;
 43. private String record;
 44. int prebivalstvo;
 45. int[] tabela;
 46. int prebivalstvoStaro = 0;
 47. int export;
 48. int izvedba;
 49.  
 50.  
 51.  
 52. // konec deklaracije
 53.  
 54. // deklaracija objekta, ki bo risal graf
 55. public class Plosca extends JPanel {
 56.  
 57. int x;
 58. int y;
 59. int x2;
 60. int y2;
 61. int[] gr;
 62. int krat;
 63. int skala;
 64. int skalax;
 65.  
 66. public Plosca(int xx, int yy, int xx2, int yyy) {
 67. x = xx; y = yy;
 68. x2 = xx2; y2 = yyy;
 69.  
 70. }
 71.  
 72. public void nastavi(int[] tab, int kratnik) {
 73. krat = kratnik;
 74. gr = new int[krat];
 75. for (int i = 0; i < kratnik; i++){
 76. gr[i] = tab[i];
 77. }
 78. skala = gr[0]/122;
 79. skalax = 350/krat;
 80.  
 81. }
 82.  
 83. protected void paintComponent(Graphics g) {
 84.  
 85. super.paintComponent(g);
 86. setBackground(Color.WHITE);
 87. g.setColor(Color.BLACK);
 88. int j = 0;
 89. double k;
 90. for(int i = 0; i < krat - 1; i++) {
 91. g.drawLine(j, (((245 - gr[i]/skala) - 122) * 2) + 122, j + 5, (((245 - gr[i+1]/skala) - 122) * 2) + 122);
 92. if (krat == 50) k = 7.1;
 93. else k = 3.5;
 94. j = (int)(j + k);
 95. //if (skalax * i > 350) break;
 96. }
 97.  
 98. g.drawLine(0,122,350,122);
 99. g.drawLine(0,61,350,61);
 100. g.drawLine(0,183,350,183);
 101. }
 102. }
 103.  
 104. // inicializacija okna
 105. public Simulacija5()
 106. {
 107. super();
 108. initializeComponent();
 109.  
 110.  
 111. this.setVisible(true);
 112. }
 113.  
 114.  
 115. // Dolocitev komponent
 116. private void initializeComponent()
 117. {
 118. jLabel1 = new JLabel();
 119. jLabel2 = new JLabel();
 120. jLabel3 = new JLabel();
 121. jLabel4 = new JLabel();
 122. jLabel6 = new JLabel();
 123. jLabel7 = new JLabel();
 124. jLabel8 = new JLabel();
 125. jLabel9 = new JLabel();
 126. jLabel10 = new JLabel();
 127. jTextField1 = new JTextField();
 128. jComboBox1 = new JComboBox();
 129. jComboBox2 = new JComboBox();
 130. jComboBox3 = new JComboBox();
 131. jComboBox4 = new JComboBox();
 132. jComboBox5 = new JComboBox();
 133. jSlider1 = new JSlider();
 134. jButton1 = new JButton();
 135. jButton2 = new JButton();
 136. contentPane = (JPanel)this.getContentPane();
 137. drawFrame = new Plosca(0,0,0,0);
 138. drawFrame.setLayout(null);
 139. drawFrame.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(350, 245));
 140. tabela = new int[300];
 141.  
 142. drawFrame.setBackground(Color.RED);
 143. fc = new JFileChooser();
 144.  
 145. jLabel1.setText("Stopnja kriminala");
 146. jLabel2.setText("Tehnoloska razvitost");
 147. jLabel3.setText("Ugodnost okolja");
 148. jLabel4.setText("Naravne katastrofe");
 149. jLabel6.setText("Gostota (0-100)");
 150. jLabel7.setText("Prebivalstvo");
 151. jLabel8.setText("Pritisnite Izracunaj");
 152. //
 153. // Prebivalstvo
 154. //
 155. jTextField1.setText("2000000");
 156. jTextField1.addActionListener(new ActionListener() {
 157. public void actionPerformed(ActionEvent e)
 158. {
 159. jButton1_actionPerformed(e);
 160. }
 161.  
 162. });
 163. //
 164. // Kriminal
 165. //
 166. jComboBox1.addItem("Visoka");
 167. jComboBox1.addItem("Srednja");
 168. jComboBox1.addItem("Nizka");
 169. //
 170. // Tehnologija
 171. //
 172. jComboBox2.addItem("Visoka");
 173. jComboBox2.addItem("Srednja");
 174. jComboBox2.addItem("Nizka");
 175. //
 176. // Okolje
 177. //
 178. jComboBox3.addItem("Ugodno");
 179. jComboBox3.addItem("Nevtralno");
 180. jComboBox3.addItem("Neugodno");
 181. //
 182. // Katastrofe
 183. //
 184. jComboBox4.addItem("Redko");
 185. jComboBox4.addItem("Obicajno");
 186. jComboBox4.addItem("Pogosto");
 187.  
 188. jComboBox5.addItem("1");
 189. jComboBox5.addItem("50");
 190. jComboBox5.addItem("100");
 191. //
 192. // Gostota
 193. //
 194. jSlider1.setValue(50);
 195. //
 196. // Izvedi
 197. //
 198. jButton1.setText("Izracunaj");
 199. jButton1.addActionListener(new ActionListener() {
 200. public void actionPerformed(ActionEvent e)
 201. {
 202. jButton1_actionPerformed(e);
 203. }
 204.  
 205. });
 206.  
 207. jButton2.setText("Odpri");
 208. jButton2.addActionListener(new ActionListener() {
 209. public void actionPerformed(ActionEvent e)
 210. {
 211. jButton2_actionPerformed(e);
 212. }
 213.  
 214. });
 215. //
 216. // Sestava okna - uporabljena je addComponent metoda, ki olajša sestavo okna Swing
 217. //
 218. contentPane.setLayout(null);
 219. addComponent(contentPane, jLabel1, 125,10,110,18);
 220. addComponent(contentPane, jLabel2, 125,50,130,18);
 221. addComponent(contentPane, jLabel3, 125,90,110,18);
 222. addComponent(contentPane, jLabel4, 125,130,130,18);
 223. addComponent(contentPane, jLabel6, 125,170,110,18);
 224. addComponent(contentPane, jLabel7, 125,210,150,18);
 225. addComponent(contentPane, jLabel8, 265,90,150,18);
 226. addComponent(contentPane, jLabel9, 265,130,200,18);
 227. addComponent(contentPane, jLabel10, 265,150,200,18);
 228. addComponent(contentPane, jTextField1, 15,210,100,22);
 229. addComponent(contentPane, jComboBox1, 15,10,100,22);
 230. addComponent(contentPane, jComboBox2, 15,50,100,22);
 231. addComponent(contentPane, jComboBox3, 15,90,100,22);
 232. addComponent(contentPane, jComboBox4, 15,130,100,22);
 233. addComponent(contentPane, jComboBox5, 265,210,100,22);
 234. addComponent(contentPane, jSlider1, 15,170,100,28);
 235. addComponent(contentPane, jButton1, 265,10,110,28);
 236. addComponent(contentPane, jButton2, 265,50,110,28);
 237. addComponent(contentPane, drawFrame, 400,10,352,247);
 238. //
 239. // Simulacija4.1
 240. //
 241. this.setTitle("Simulacija5.1");
 242. this.setLocation(new Point(18, 19));
 243. this.setSize(new Dimension(800, 300));
 244. drawFrame.setBorder(BorderFactory.createCompoundBorder(
 245. BorderFactory.createLoweredBevelBorder(),
 246. BorderFactory.createEmptyBorder(5,5,5,5)));
 247.  
 248. }
 249.  
 250. //addComponent metoda, ki olajša stvaritev okna
 251. private void addComponent(Container container,Component c,int x,int y,int width,int height)
 252. {
 253. c.setBounds(x,y,width,height);
 254. container.add(c);
 255. }
 256.  
 257.  
 258. private void jTextField1_actionPerformed(ActionEvent e)
 259. {
 260. System.out.println("\njTextField1_actionPerformed(ActionEvent e) called.");
 261.  
 262.  
 263. }
 264.  
 265.  
 266. // Dogodek ob pritisku
 267.  
 268. private void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)
 269. {
 270.  
 271. izvedba = Integer.parseInt((String)jComboBox5.getSelectedItem());
 272. //export = izvedbe;
 273. for (int i = 0; i < izvedba; i++){
 274. System.out.println("\njButton1_actionPerformed(ActionEvent e) called.");
 275. // Izvedba ob pritisku
 276. prebivalstvo = (int)Double.parseDouble(jTextField1.getText());
 277.  
 278. String crime = (String)jComboBox1.getSelectedItem();
 279. String tech = (String)jComboBox2.getSelectedItem();
 280. String okolje = (String)jComboBox3.getSelectedItem();
 281. String katastrofe = (String)jComboBox4.getSelectedItem();
 282. int gostota = jSlider1.getValue();
 283. double tech2;
 284. double crime2;
 285. double okolje2;
 286. double katastrofe2;
 287.  
 288. if (stikalo == 0){
 289. prebivalstvoStat = prebivalstvo;
 290. }
 291. if (katastrofe.equalsIgnoreCase( "pogosto" )) katastrofe2 = 1;
 292. else if (katastrofe.equalsIgnoreCase( "obicajno" )) katastrofe2 = 0;
 293. else katastrofe2 = -1;
 294.  
 295. if (okolje.equalsIgnoreCase( "ugodno" )) okolje2 = 1;
 296. else if (katastrofe.equalsIgnoreCase( "nevtralno" )) okolje2 = 0;
 297. else okolje2 = -1;
 298.  
 299. if (crime.equalsIgnoreCase( "visoka" )) crime2 = 1;
 300. else if (crime.equalsIgnoreCase( "srednjao" )) crime2 = 0;
 301. else crime2 = -1;
 302.  
 303. if (tech.equalsIgnoreCase( "visoka" )) tech2 = 1;
 304. else if (tech.equalsIgnoreCase( "srednja" )) tech2 = 0;
 305. else tech2 = -1;
 306.  
 307. double rodnost = 5.00/1000 * (100.00 + okolje2)/100.00 * (100 + tech2)/100.00 + 5.00/1000.00 * (50 - gostota);
 308. double smrtnost = 5.00/1000 * (100.00 + katastrofe2)/100.00 * (100.00 + crime2)/100.00 + 3.00/1000.00 * (-50 + gostota);
 309.  
 310. prebivalstvo = (int)(prebivalstvo * (100 + rodnost - smrtnost)/100.00);
 311. jLabel8.setText("Prebivalstvo: " + prebivalstvo);
 312. gostota = (int)(gostota * prebivalstvo/prebivalstvoStat);
 313. jSlider1.setValue(gostota);
 314. jLabel9.setText("Naravni prirastek je: ");
 315. jLabel10.setText(String.format("%.2f", ((rodnost - smrtnost)*1000)) + " promila");
 316. jTextField1.setText(String.valueOf(prebivalstvo));
 317. tabela[stikalo] = (int)(prebivalstvo);
 318. stikalo ++;
 319.  
 320. }
 321. drawFrame.nastavi(tabela, izvedba);
 322. drawFrame.validate();
 323. drawFrame.removeAll();
 324. drawFrame.repaint();
 325. stikalo = 0;
 326.  
 327.  
 328.  
 329. }
 330.  
 331. // File manager (branje iz datoteke)
 332.  
 333. private void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e)
 334. {
 335.  
 336. int returnVal = fc.showOpenDialog(Simulacija5.this);
 337.  
 338. if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
 339. try {
 340. file = fc.getSelectedFile();
 341. BufferedReader inputStream = null;
 342. inputStream = new BufferedReader(new FileReader(file));
 343. String l;
 344. String zapis = "";
 345. while ((l = inputStream.readLine()) != null) {
 346. zapis = zapis + l;
 347. zapis = zapis + "break";
 348. }
 349. String [] temp = null;
 350. temp = zapis.split("break");
 351.  
 352. int gostota = Integer.parseInt(temp[4]);
 353. double tech2 = Double.parseDouble(temp[1]);
 354. double crime2 = Double.parseDouble(temp[0]);
 355. double okolje2 = Double.parseDouble(temp[2]);
 356. double katastrofe2 = Double.parseDouble(temp[3]);
 357. int prebivalstvo = Integer.parseInt(temp[5]);
 358.  
 359.  
 360. double rodnost = 5.00/1000 * (100 + okolje2)/100 * (100 + tech2)/100 + 5.00/1000 * (50 - gostota);
 361. double smrtnost = 5.00/1000 * (100 + katastrofe2)/100 * (100 + crime2)/100 + 3.00/1000 * (-50 + gostota);
 362.  
 363. prebivalstvo = (int)(prebivalstvo * (100 + rodnost - smrtnost)/100);
 364. jLabel8.setText("Prebivalstvo: " + prebivalstvo);
 365. gostota = (int)(gostota * prebivalstvo/prebivalstvoStat);
 366. jSlider1.setValue(gostota);
 367. jLabel9.setText("Naravni prirastek je:");
 368. jLabel10.setText(String.format("%.2f", ((rodnost - smrtnost)*1000)) + " promila");
 369. jTextField1.setText(String.valueOf(prebivalstvo));
 370.  
 371. } catch (IOException f) {
 372. f.printStackTrace();
 373. }
 374. }
 375. }
 376.  
 377.  
 378. public static void main(String[] args)
 379. {
 380. JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
 381. JDialog.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
 382. try
 383. {
 384. UIManager.setLookAndFeel("javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel");
 385. }
 386. catch (Exception ex)
 387. {
 388. System.out.println("Failed loading L&F: ");
 389. System.out.println(ex);
 390. }
 391. new Simulacija5();
 392. }
 393. }

Glej tudi

Osebna orodja